Ontstaan

13 miljard jaar BC :

Big Bang. In den beginne was er niets, haar noch pluim, en toen is zelfs dat nog ontploft

60 miljoen BC tot 50.000 BC :

van viervoetige primaat naar Homo Ludens (de spelende mens)

700BC :

de eerste gedomesticeerde kippen komen in Europa terecht

Begin van onze jaartelling :

in Azië ontwikkelt zich een spel waarbij men aan een gewicht of vrucht veren bevestigt, dit “vliegend” voorwerp naar de tegenstander slaat en het met handen en voeten in de lucht probeert te houden.  In het begin werden ook wel eens geldstukken aan veren bevestigd, doch deze werden niet steeds teruggeslagen en het waren steeds dezelfde spelers die pluimen bij hadden

966 :

De naam Gundinglehem, van Germaanse afkomst, wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde.  Deze schrijfwijze zal uiteindelijk evolueren tot Wondelgem (1223)

Middeleeuwen :

met een stevige oostenwind waait een pluim Europa binnen alwaar de rijken, die traditiegetrouw meer vrije tijd hadden dan de armen, zich kostelijk amuseren met een soort shuttle heen en weer te slaan zonder dat deze de grond mag raken.  In het Frans maken ze er “jeu de longue plume” van, maar wij mogen kortweg pluimbal zeggen.

18de eeuw :

op enkele schilderijen uit het koloniale Amerika worden mensen afgebeeld met shuttle en zowaar een racket erbij.  Surrealisme avant la lettre

In diezelfde 18de eeuw :

wordt Wondelgem een plaats waar rijkere Gentenaren een buitengoed of zomerverblijf aanleggen.  Het blijft er tot ver in de 19de eeuw uitgesproken landelijk met moerassige zones en weinig horeca, vooralsnog een badminton-onvriendelijke omgeving

1873 :

op het landgoed van de Hertog van Beaufort, te Badminton, wordt ondanks een stevig briesje Poona gespeeld, een spelletje dat door Britse militairen in Brits-India werd gespeeld.  Omdat Poona ook al genoemd was naar een plaats in India kon men niet achterblijven en wordt het spelletje gelijk herdoopt tot badminton.

1877 :

de eerste spelregels verschijnen in boekvorm. Bij gebrek aan sporthallen wordt het voornamelijk buiten gespeeld, of ook wel eens, daar het hier nog steeds een elitesport betreft, in grote zalen van landhuizen.  Doordat daarbij regelmatig deuren tussen ruimtes dienen te worden weggehaald heeft het speelveld aanvankelijk de vorm van een zandloper

1949 :

uitvinding van de eerste plastic shuttle door Bill Carlton.  In 1968 werden er reeds 11 miljoen plastic Carlton shuttles geproduceerd.  Het plebs, dat ondertussen ook reeds meer vrije tijd heeft verworven, kan eindelijk ook eens aan democratische prijzen op dit ersatz-pluimpje in plaats van op andere Europeanen meppen.  Bedankt mijnheer Carlton, ook namens alle kippen en ganzen die nu veel minder kou hoeven te lijden!

20ste eeuw :

Wondelgem verandert ingrijpend door de opkomst van industrie.  Het krijgt enerzijds een industrieel karakter langs de ringvaart en anderzijds een residentieel karakter door een netwerk van nieuwe verkavelingen.

1977 :

Wondelgem wordt een deelgemeente van Gent

1985 :

Frieda De Meyer ontdekt met een paar tennisvrienden tijdens de winterstop de inhoud van haar donsdeken.  De pluimvoorliefde brengt hen, onder de vleugels van BGJG, eerst tot sportieve excessen in de sporthal van Sint-Amandsberg en nadien in Bourgoyen

1986 :

In Wondelgem wordt sporthal Neptunus opengesteld en prompt wordt BC NEPTUNUS opgericht. Als het spelletje badminton mag heten omdat het toevallig destijds in Badminton werd gedemonstreerd, mag deze badmintonclub die mooie dingen laat zien in sporthal NEPTUNUS gelijk BC NEPTUNUS worden gedoopt. Er wordt op donderdagavond tussen 18 en 20u gespeeld, eerst op 4 pleintjes met een 20-tal mensen, sinds 1992 op 8 pleintjes met een 50-tal sportievelingen.
Sindsdien betalen jaarlijks zo’n 50 à 60 mensen met de glimlach hun ledengeld, een mix van jong en minder jong, man en minder man, getalenteerd en minder getalenteerd.

1992 :

op de Olympische spelen in Barcelona wordt badminton een officiële Olympische discipline.  Te vroeg voor deze jonge club.

2009 :

de Maleisiër Tan Boon Heong heeft slecht geslapen en slaagt er in een smash van 421 km/uur uit zijn korte mouw te toveren.  Deze werd niet gepareerd noch tot heden op snelheid gepakt. Maar we werken eraan!

2010 :

tweewekeleijks op zaterdagmiddag zijn er -met wisselend succes- 4 pleintjes bijgekomen tussen 15u en 17u

2012 :

voorzitster Frieda kan na 25 jaar zweten de fakkel alsook de volledige boekhouding loslaten aan een 5-tal enthousiastelingen en wordt erelid voor het leven (in praktijk tot haar 99 lentes).
De gemiddelde leeftijd van bestuursleden gaat daarbij drastisch naar beneden.  De toekomst zal uitwijzen of de clubkas diezelfde tendens zal volgen

2016 :

BC NEPTUNUS is vertegenwoordigd op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Het Après-Badmintonnen, waarin deze Wondelgemse badmintonclub toch een paar topatleten telt, blijft evenwel voorlopig nog een demonstratiesport